/

ร่วมสมทบทุนบริจาคกับโครงการ From Hat to Heart

สมทบทุนผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี กองทุนศึกษาวิจัยโรคลมชัก เลขบัญชี 551-284003-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ FH และส่งมาที่ 4141111 ครั้งละ 10 บาท

donations

บาท

Mac Sunglasses
Mac Sunglasses
Mac Sunglasses
Mac Sunglasses
Mac Sunglasses
Mac Sunglasses
Mac Sunglasses
Mac Sunglasses
น้องออย ร่วมสนับสนุนโครงการ From Hat To Heart มากกว่าการใส่หมวกคือการใส่ใจ